Disclaimer

Disclaimer - Beperking van verantwoordelijk

De informatie op deze en verwante sites en het mogelijk daaruit voortvloeiende e-mail verkeer kan onbedoeld technische en andere onjuistheden en/of (type) fouten bevatten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onjuistheden of (type) fouten of hun mogelijke gevolgen. Alvorens een product of dienst af te nemen, of de op deze of via deze site of anderszins aangeboden informatie te gebruiken voor ontwerp en/of calculatie doeleinden dient de (toekomstige) afnemer/gebruiker de verstrekte informatie op juistheid en actualiteit te controleren. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving aan bezoekers/gebruikers worden aangepast aan voortschrijdend inzicht en technische en/of commerciële ontwikkelingen. We doen ons uiterste best om onze website, mailapplicatie en data uitwisseling zo goed mogelijk te beveiligen, en te beschermen tegen schadelijke software of de verspreiding hiervan, enige aansprakelijkheid wordt echter volledig uitgesloten.

Privacy

Persoonlijke of bedrijfsgegevens die door of via deze website worden verzameld, zullen door ons bedrijf niet aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt tenzij openbaarmaking wordt opgelegd door een wettelijke verplichting. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de kwaliteit en gebruik van de website te evalueren of om u te informeren over producten of diensten van ons bedrijf die voor u mogelijk interessant kunnen zijn. Indien u geen of niet langer nieuwsbrieven of ander digitale marketinginformatie van ons bedrijf wenst te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door op de unsubscribe-link (uitschrijving) te klikken die onder aan de digitaal verzonden informatie staat. Voor nadere vragen of meer informatie kunt u een e-mailbericht sturen naar; webmaster@wiegelled.com.

Copyright

De informatie op deze site kan onbedoeld inbreuk maken op (merk)rechten van derden. Bij constatering van dergelijke inbreuken verzoeken wij de lezer ons hiervan op de hoogte te stellen via; webmaster@wiegelled.com. De informatie en/of het beeldmateriaal van deze en/of verwante sites mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gepubliceerd of worden hergebruikt.